Vijf tips voor behoud van personeel | Contrain
30 oktober 2018

Vijf tips voor behoud van personeel

Vijf tips voor behoud van personeel

Sinds de laatste grote recessie in 2008 kent de Europese arbeidsmarkt groei, tegelijkertijd is er ook veel veranderd. Ondanks deze veranderingen is de werkgelegenheid in het merendeel van de EU weer op het niveau van voor de recessie.

De werkloosheid is sinds de recessie nog niet zo laag geweest. Volgens het Wereld Economisch Forum is de werkloosheid in de EU staten (als geheel) gedaald naar 9,1% in 2017, ten opzichte van 10,1% in 2016. Voor de meeste EU lidstaten is dit goed nieuws.

De daling van de werkloosheidscijfers is goed maar wat is er veranderd qua werkgelegenheid binnen de verschillende segmenten?

Veranderingen binnen de werkgelegenheid

Het herstel na de recessie bracht veel veranderingen met zich mee inclusief de groei van de middel- en laagbetaalde banen. Volgens het rapport “Beroepsmatige verandering en loonongelijkheid: Europese Banen Monitor 2017” van Eurofund, groeide het aantal banen voor middelbaar geschoold personeel het sterkst (in 2012).

De meeste vraag was naar winkelpersoneel, horecapersoneel, persoonlijk begeleiders in de zorgsector, en de basisberoepen. Deze trend heeft zich verder voortgezet van 2014 tot heden.

Terwijl de werkgelegenheidscijfers omhoog gaan, het aantal hoogbetaalde banen toeneemt evenals de banen in de lage en midden klasse, vinden bedrijven het lastig om goede medewerkers te behouden. Wat maakt dit lastig?

De Arbeidsmarkt is een “Kopersmarkt” geworden

Terwijl de werkgelegenheidscijfers zijn verbeterd, en bepaalde segmenten een stijging laten zien van beschikbare banen, vinden bedrijven het moeilijk om goede medewerkers te bhouden. Dit komt omdat het aantal gekwalificeerde medewerkers daalde terwijl de werkgelegenheid steeg.

De arbeidsmarkt is als het ware een “kopersmarkt” voor topkandidaten geworden die de banen voor het uitkiezen hebben. Tegelijkertijd concurreren bedrijven om de beste mensen en de hoogste omzetcijfers zodat behoud van personeel voor sommige bedrijven een heuse uitdaging is geworden.

Hoe behoud je je personeel

Het is voor veel bedrijven nogal een uitdaging geworden om goed personeel te vinden en te houden. Als uw bedrijf moeite heeft met behoud van personeel, lees dan de volgende tips om dit te aan te pakken.

  • Zorg voor een onderscheidende beloning: veel werkgevers denken ten onrechte dat hun personeel vertrekt vanwege salarisperikelen en andere vergoedingen. Dit is echter maar gedeeltelijk waar. Om personeel te behouden kan het helpen om op dezelfde wijze als de concurrenten te belonen. Zorg ervoor dat de salarissen actueel zijn, dat er goed verzekerd is bij ziekte, er goede pensioenvoorziening is e.d.
  • Laat personeel zien dat ze gewaardeerd worden: personeel wordt snel ontevreden als ze het gevoel krijgen dat het management hun inspanningen vanzelfsprekend vindt. Als ze zich gewaardeerd voelen zullen ze extra hun best doen en merken dat hun bijdrage waardevol is voor het bedrijf, dat ze er toe doen. U zou uw personeel zelf kunnen vragen wat voor hen het beste werkt, organiseer meetings en enquêtes om uit te zoeken hoe uw personeel hier in staat en wat zij nodig hebben. Andere manieren om uw waardering te laten zien zijn simpelweg eens ‘dank je wel’ zeggen of hen eens mee uit lunchen nemen, een bonus te geven enz.
  • Bied opleidingskansen en andere mogelijkheden voor groei: help je medewerkers hun doelen te bereiken door trainingen, workshops enz. aan te bieden waardoor ze zichzelf beter leren kennen, hun kennis kunnen vergroten en hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Dit zal er niet alleen voor zorgen dat ze betrokken blijven bij hun werk en het bedrijf maar uw bedrijf zal op die manier personeel ook beter kunnen behouden en wellicht hoger gekwalificeerde mensen intern kunnen aantrekken.
  • Mentorschap en coaching: mentorschap en coaching programma’s zorgen voor goede onderlinge relaties. Zet individuele medewerkers bij mensen met meer ervaring in eenzelfde positie en bevorder op die manier het ontwikkelen van kennis en vaardigheden door tegelijkertijd ook feedback te (laten) geven op de geleverde prestaties. Maak dit onderdeel van het ontwikkelingsplan en u zult zien dat werknemers tevreden zijn en door de kans zich verder te ontplooien en hun doelen te bereiken bij uw bedrijf blijven in plaats van over te stappen naar de concurrent.
  • Creëer een goede balans tussen werk en privé: door een goede balans te creëren tussen werk en privéleven van uw werknemers bindt u werknemers aan uw bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden flexibel te werken (zoals telewerken, kortere werkweek te bieden, enz.). Uw werknemers ervaren zo minder stress en zullen beter gefocust zijn op het werk. En niet alleen dat, maar zo laat u uw werknemers ook uw bedrijfswaarden zien, namelijk dat u hen waardeert en ook graag wil dat ze gezond blijven en tijd hebben voor hun gezinsleven en interesses buiten het werk.

 

Omzetcijfers zijn hoog nu met felle concurrentie waar het gaat om werving en behoud van gekwalificeerde arbeidskrachten. Toch zult u als u de bovenstaande tips ter harte neemt, merken dat u uw werknemers kunt behouden en hen tegelijkertijd betrokken  houden bij hun werk en uw bedrijf.