PL
DE
BE
Contrain | MVO – Verantwoord ondernemen loont: Contrain’s mentaliteit is door het Poolse Bureau voor Bedrijfsontwikkeling (PARP) gewaardeerd als hèt voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
995
post-template-default,single,single-post,postid-995,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Blog

MVO – Verantwoord ondernemen loont: Contrain’s mentaliteit is door het Poolse Bureau voor Bedrijfsontwikkeling (PARP) gewaardeerd als hèt voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Met genoegen laten wij u weten dat ons MVO beleid door de PARP is gewaardeerd als een van de meest interessante initiatieven van kleine en middelgrContrain Logoote ondernemingen uit diverse regio’s in Polen op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Wij behoren tot de categorie van Poolse bedrijven die op een  maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houdt in dat een bedrijf in de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten respect heeft en toont voor de arbeidsgerelateerde en sociale kanten binnen de ecologische randvoorwaarden.

 

Uitzendbureaus die arbeidskrachten in het buitenland laten werken hebben vaak een negatief imago. In de afgelopen jaren verschenen in de media regelmatig berichten van fraude bij dergelijke uitzendbureaus. Er zou vooral sprake zijn van het niet uitbetalen van werknemers, zeer slechte huisvesting en zelfs uitbuiting van buitenlandse werknemers. Het is dus niet zo vreemd dat mensen dit soort bureaus wantrouwen.

Dat is extra lastig voor de uitzendbureaus die de zaken wel netjes op orde hebben en die keurig aan hun contractuele verplichtingen voldoen en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Daar is Contrain een voorbeeld van – wij hebben al duizenden mensen uitgezonden naar Nederland en Duitsland in de afgelopen jaren.

 

budując zaufanie

Dankzij de ontwikkeling en implementatie van een complex MVO beleid boekt Contrain steeds meer succes. Door onze missie, onze visie en onze waarden waar we voor staan.

 

Ons speciale programma “Ook jij kan een baan vinden “ (I Ty możesz mieć pracę) waarin onze medewerkers werklozen ondersteunden bij het vinden van werk tijdens hiervoor speciaal opgezette adviesgesprekken, heeft geleid tot veel nieuwe arbeidscontracten voor veel mensen die juist moeite hadden om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Met hen in gedachten hebben we een handleiding geschreven met als titel: “Ook jij kan een baan vinden” (I Ty możesz mieć pracę), inclusief praktische tips voor hen die op zoek zijn naar werk.

 

Wij zijn echt trots om door de PARP op deze manier gewaardeerd te worden en ook op de stappen die we zetten om onze bedrijfsactiviteiten op een sociaal verantwoorde manier gestalte te geven.

 

Ons doel is om het MVO beleid voort te zetten op een dusdanige manier dat onze arbeidskrachten hun plek weten te vinden binnen ons bedrijf en dat onze klanten niet kunnen wachten tot het nieuwe seizoen weer begint!

 

misja i wizja NL

 

 

NL